Aktuelle arenaer for teaterproduksjon i lokale miljø er skole, fritidssektor, sosialetat, kulturetat, frivillig kulturarbeid, arbeidsliv eller helsetjeneste.

Demokratiprosjekter knyttet til denne gruppen kan ha som intensjon å bygge sterkere lokalsamfunn gjennom bruk av drama og teater – for eksempel ved å utforske strategier og handlingskompetanse til å skape drama og teater for ulike målgrupper i små samfunn; bydelsteater, lokalsamfunnsteater, amatørteater, performance, drama og teater for grupper med spesielle behov, ut fra etnisk bakgrunn eller andre former for lokal tilhørighet.