Vi ser i dag en stadig økende oppmerksomhet og interesse for drama og teater rettet mot den yngste aldersgruppen.

Etter suksessen med det européiske prosjektet Glitterbird (2003-2006), som handler om kunstformidling og kunstproduksjon for de aller minste, er mange opptatt av å utforske ulike interaksjonsformer med drama og teater for små barn. Noen tar utgangspunkt i en dramapedagogisk tenkning om målgrupper, aldersgrupper og ulike barnekulturelle forutsetninger for å møte scenekunst eller delta i egne skapende dramatiske prosesser. Andre utforsker særlige aspekter, som det visuelle og det auditive, kommunikasjonen mellom «scene og sal», dramaturgier og dramatisk lek, oppmerksomhet og samspill.