shutterstock_128331197

Hovedprosjektet har to fokusområder: «Medborgerskap og mangfold» samt «Virkningsstudier i utdannings- og kultursektoren».

På bakgrunn av disse, har det utkrystallisert seg seks grupper (klustre) av delprosjekter, med en koordinator for hver gruppe. Enkelte delprosjekter kan høre hjemme i mer enn en gruppe. Det er opp til deltakerne å definere egen gruppetilhørighet.

Gruppene anbefales å vurdere etiske og økologiske spørsmålsstillinger underveis i sitt arbeid.