Det nasjonale forskningsprosjektet Drama, teater og demokrati (2014-2017) er nå ferdig. Et felles mål har vært å undersøke hvordan drama og teater behandler demokratiske tematikker og spørsmålsstillinger, og ikke minst undersøke hvordan drama- og teaterpraksiser kan bidra til en demokratisk kultur i møter mellom mennesker, ytringsprosesser, arbeidsformer og verk. Prosjektet har resultert i to antologier:

D-T-D, Antologi I: I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Boken har 17 kapitler som gir innsyn i og tilbyr nye perspektiver på dramapedagogikkens muligheter og utfordringer i forskjellige undervisningskontekster med utgangspunkt i begrepet demokrati. Bidragene fra undervisning og utdanning for barnehagen presenterer prosjekter som utforsker det å skape teater for og med barn, interaktivt barneteater og dramapedagogikkens muligheter i barnehagen. Prosjektene knyttet til grunnskolen undersøker prosessdramaets muligheter til å utvikle demokratisk kompetanse, den dramatiske dialogen og drama brukt i museumsformidling. Boken gir et innblikk i hvordan dramatiske arbeidsmåter og læringsformer kan bidra til utvikling av barn og unges demokratiske kompetanse.

 

D-T-D, Antologi II: I kultur og samfunn. Boken har 17 kapitler som gir innsyn i teaterkultur ut over undervisningskonteksten; arbeid med marginaliseringsprosesser og utenforskap, interkulturelle utfordringer og drama/teater i en demokratisk helse- og omsorgskultur. Felles for bidragene i boken er interessen og kunnskapen om hvordan demokrati kan iscenesettes og formidles. Flere av bidragene formidler prosjekter som setter fokus på fellesskap, brytninger og kollektive forhandlinger, ytringer av konflikt og konsensus, både på og utenfor scenen. Boken gir et innblikk i hvordan arbeid med teatret og teatrets arbeidsform og språk kan bidra sterkere i demokratiet ut over den tradisjonelle underholdningskulturen.

 

Sluttkonferanse og boklansering fant sted på Litteraturhuset i Oslo, 12.-13.06. 2017.

 

  • Nettverkssamling avvikles onsdag 16.november