Drama, teater og demokrati

 «Hvordan bidrar drama- og teater til å danne det demokratiske mennesket, i møtet mellom verk, hendelse og arbeidsform?».  Under denne overbyggende problemstillingen, arbeider rundt 56 drama- og teaterpedagoger fra 17 norske høgskoler og universitet med ulike individuelle og kollektive FOU-prosjekt knyttet til demokrati og danning.

forsidebilde_jan17

Demokrati er mer enn et politisk statsprinsipp eller en liste over menneskerettigheter. Et reelt demokrati måles, med filosofen John Deweys ord, på hverdagsmenneskets mulighet til innflytelse og ansvar i sine gitte omstendigheter, og må gjenskapes og vedlikeholdes hver dag, i ordinære og transparente livspraksiser.

Les mer